• Vandaag besteld, morgen in huis!
 • Gratis verzending vanaf 75,- Euro
 • Standaard verzending 2,99 euro
 • Afhalen mogelijk

Algemene voorwaarden/ Algemene Leveringsvoorwaarden

 

 • Definitie:
 • Onder de afnemer/koper/klant, verder te noemen klant, wordt verstaan:  De natuurlijke persoon (minimaal 16 jaar) of rechtspersoon die aan WenK Speelgoed, onderdeel van WenK Solutions Vof, de opdracht geeft via de webshop/winkel www.wenkspeelgoed.nl, via WhatsApp, telefonisch op nummer +31637555479 voor het bestellen en/of leveren van goederen.

 

 • Toepasbaarheid:
 • WenK Solutions VOF, verder te noemen WenK, gevestigd aan de Moerdijkseweg 19, 4844PC te Terheijden, stelt klanten, via haar website www.wenkspeelgoed.nl of andere manieren genoemd onder 1.1 in de gelegenheid haar producten te bestellen. WenK is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 64895661.

 

 • WenK heeft het recht deze Algemene Voorwaarden en inhoud van haar website te wijzigen. Voor reeds afgesloten overeenkomsten blijven de voorwaarden van kracht, die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldig waren.

 

 • Overeenkomst:

3.1 De overeenkomst tussen de klant en WenK, komt tot stand op het moment dat de klant:

+  Een bestelling, schriftelijk, mondeling, dan wel via digitale handelingen via de webshop/winkel of anders heeft geplaatst, op of via een van de manieren genoemd onder 1.1 van deze voorwaarden.

+  Kennis heeft genomen van de voorwaarden.

+  De bestelling heeft bevestigd, mondeling dan wel schriftelijk, via de onder 1.1 genoemde manieren van bestelling, waardoor uw bestelling naar ons werd verzonden en ontvangen.

+  U van WenK Solutions Vof een bevestiging per email heeft ontvangen, met daarin aangegeven uw bestelling.

 

3.2. U kunt uw bestelling kosteloos annuleren, tenzij wij uw bestelling al hebben verzonden. Stuur een email naar: info@wenkspeelgoed.nl. 1.            Levering / Betaling:

4.1. Op al onze producten rust een eigendomsvoorbehoud, tot het moment dat de bestelling volledig betaald is door de klant.

4.2. De bestelling wordt zo spoedig mogelijk verzonden, maar altijd binnen 2 werkdagen na ontvangst van betaling. De maximale levertijd kan oplopen tot uiterlijk 5 werkdagen, tenzij anders is overeengekomen, maar altijd na persoonlijk overleg/contact met de klant. Indien deze levertijd niet haalbaar is, stelt WenK u binnen 24 uur op de hoogte en geven wij u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Betaalde geld bedragen worden, binnen uiterlijk 2 werkdagen na ontbinding, terug gestort of op andere wijze terugbetaald.

 

4.3. De (af) levering van de bestelde producten vindt plaats op/naar het door de klant opgegeven bezorgadres. De kosten voor verzending bedragen € 2,99 tot een aankoopbedrag van € 75,- Bij een aankoopbedrag hoger dan € 75,- zijn geen verzendkosten meer verschuldigd. Op afspraak kunt u ook uw bestelling afhalen op ons afhaaladres aan de Moerdijkseweg 19 te Terheijden. Voor het buitenland gelden andere tarieven, deze kunt u opvragen per email info@wenkspeelgoed.nl, WhatsApp of telefonisch.

4.4. Levering vindt plaats na ontvangst van het verschuldigde bedrag. Dit bedrag dient bijgeschreven te zijn binnen maximaal 2 werkdagen, na het plaatsen van de bestelling, op ons rekeningnummer bij de RegioBank: IBAN NL94 RBRB 0939 7622 77 ten name van WenK Solutions Vof te Terheijden.

U kunt uw betaling voldoen d.m.v. een overschrijving of direct telebankieren via Ideal of PayPal. Indien binnen deze 2 werkdagen geen betaling is ontvangen, vervalt uw bestelling.

4.5. Als de klant kiest voor betaling achteraf via AfterPay, (op dit moment nog niet mogelijk.) gelden hier de gestelde voorwaarden van AfterPay.

4.6. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW.

4.7. WenK verpakt alle producten zorgvuldig voor verzending en is derhalve niet aansprakelijk voor beschadiging en/of verlies van artikelen tijdens verzending. Echter wij zullen er voor de klant, al het voor ons mogelijke aan doen, om uw bestelling alsnog bij u afgeleverd krijgen. In voorkomende gevallen kunt u het beste telefonisch contact opnemen met ons Klant Service Centrum, kortweg KSC. Dit is 24/7, 365/366 dagen per jaar telefonisch en/of per WhatsApp bereikbaar, op ons centrale telefoonnummer +31637555479, dan wel via email op info@wenkspeelgoed.nl

4.8. Wij houden onze website zo actueel mogelijk. Het kan echter voorkomen dat er onverhoopt een artikel of artikelen niet meer leverbaar is of zijn. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk, maar altijd binnen 1 werkdag, contact met u op. Wij zullen er voor u alles aan doen, om het door u gewenste artikel of artikelen, alsnog op een later tijdstip bij u afgeleverd te krijgen.

4.9. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

4.10. Afwijkingen in kleur-, type-, tekst en/of prijswijzingen voorbehouden.

4.11. WenK kan zonder opgaaf van redenen een order beëindigen of een klant weigeren.

4.12. Op het moment van verzending, ontvangt de klant een track en trace code via de vervoerder, op dat moment heeft WenK de bestelling overgedragen en vanaf dat moment is WenK niet meer aansprakelijk voor de aflevering van de bestelde producten/artikelen. Vragen omtrent de aflevering kan de klant bij de verzender neerleggen o.v.v. het track en trace code/nummer. WenK zal u echter onder alle omstandigheden behulpzaam zijn bij het achterhalen van de niet ontvangen zending. U kunt daarvoor contact opnemen met ons eerder genoemde KSC.

 1. Overmacht:

5.1. Indien WenK, als gevolg van overmacht, niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van 30 dagen.

5.2. Indien de overmacht toestand 30 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk d.m.v. een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder recht op enige (schade) vergoeding. WenK is, indien van toepassing, verplicht om het reeds betaalde bedrag aan de koper terug te storten.

5.3. WenK en klant dienen elkaar zo spoedig mogelijk schriftelijk van een (mogelijke) overmacht toestand op de hoogte te stellen.

 1. Persoonsgegevens:

6.1. WenK behandelt persoonlijke gegevens van de afnemer strikt vertrouwelijk en verstrekt deze gegevens niet aan derden.

 1. Retourneren en ruilen:

7.1. Mocht het geleverde product/artikelen niet aan uw wensen voldoen, dan kunt u het retourneren binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

- Vooraf gemeld per email op info@wenkspeelgoed.nl (reden van retourzending is verplicht).

- De goederen/artikelen zijn binnen 14 dagen (geteld vanaf uw ontvangst datum) ontvangen door WenK.

- De goederen zijn in originele staat d.w.z.: - ongedragen - ongewassen - met aangehechte kaartjes - artikel is onveranderd. Een gebrek/fout is niet geprobeerd te herstellen. - artikel is zorgvuldig behandeld en niet voorzien van sigarettenrook of haren van huisdieren. - gebruiksaanwijzing en instructie moeten correct zijn opgevolgd.

- De goederen zijn correct verpakt. - Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden niet door ons aangenomen, tenzij na overleg met ons - Retourzending is geheel voor uw eigen risico. WenK kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing van het pakket

7.2. Als aan de voorwaarden van 7.1. zijn voldaan dan stort WenK, binnen 14 dagen het totale aankoopbedrag van de geretourneerde artikelen terug op uw rekening. De retour verzendkosten zijn voor rekening koper, tenzij met WenK anders overeengekomen na overleg).

 1. Klachten:

8.1. Bij vragen of klachten met betrekking tot onze diensten en/of artikelen stuur dan een email aan info@wenkspeelgoed.nl. Wij geven u een schriftelijke reactie binnen 2 werkdagen.

 1. Aansprakelijkheid:

9.1. WenK kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door ons verkochte producten/artikelen.

9.2. WenK kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van de internetsite en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit deze site.

 1. Recht:

10.1. Op de verhoudingen tussen WenK en de klant is het Nederlands recht van toepassing.

10.2. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist WenK hoe om te gaan met het probleem (de problemen) ontstaan tussen klant en WenK, uiteraard altijd met inachtneming van het Nederlands Recht, zoals dat van toepassing is op de ontstane situatie, maar met dien verstande, dat WenK altijd zijn uiterste best zal doen om de klant, ten dienste te zijn zoals een goed ondernemer betaamd.